Sundhedspark Sjælland er beliggende i et parklignende område og er allernærmeste nabo til det nye supersygehus i Køge, så det er en meget attraktiv placering for mange virksomheder med virke indenfor den sundhedsfaglige sektor.

Sundhedspark Sjælland råder over ca. 18.000 m2 fordelt på 5 matrikler, hvor der kan bebygges ca. 15.000 m2, og der lægges vægt på energivenligt kvalitetsbyggeri i harmoni med omgivelserne. Et bredt plantebælte afgrænser området mod naboområderne og skaber følelsen af en nær bydel med sin egen identitet.

Bydelen kommer til at bestå af sundhedshuse og klinikker med diverse faciliteter. Heri indgår bl.a. planer om at etablere long stay apartments, der kan anvendes til kortere og længere midlertidige ophold for bl.a. personale, der tilknyttes det nye supersygehus.

Vejadgang er etableret med en fælles indkørsel med parkering foran hver enkelt fritliggende bygning. Herudover disponeres ekstra parkering ved hver enkelt bygning med egen ind- og udkørsel. Arealet er udlagt med græsarmeringssten samt enkelte mindre træer mellem p-pladserne, så det grønne parkpræg bevares. 

Bygningerne ligger på toppen af en lille bakke, hvorfra terrænet falder ned mod Ellebækken. Ved hjælp af aftrapning af de enkelte bygningskroppe, etableres terrasser og friområder med udsigt over det grønne område samtidig med at kanterne af grunden friholdes til et landskabeligt møde mellem områdets arealer og randbeplantning. 

Ved enden af bydelen lægger hotellet sig som en bue, der indrammer området og skaber en naturlig afslutning af bydelen.

Arkitekturen i området er rationel, og højden på bygningerne optrappes mod bygningerne bagerst i bydelen, der delvist hjælper til at skærme for støj fra motorvejen og samtidig skaber en defineret pladsdannelse omkring bydelspladsen. 

Sundhedspark Sjælland er skabt i samarbejde med arkitektfirmaet TNT.

Her ses den attraktive placering i forhold til supersygehuset

Situationsplan